Tytuł
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Raport nr:39/2013
Data:2013/10/28
Podstawa prawna:Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Podpisy:Servando Sierra Martí, Prezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Marek Sobiecki, Pierwszy Wiceprezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Treść:

Zarząd P.R.I. „POL-AQUA” S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 25 października 2013 r. wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów:

1. Akcjonariusz: DRAGADOS S.A.
liczba akcji / liczba głosów: 27 500 100
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na NWZ: 100%
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 100%

Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO