Tytuł
Zezwolenie KNF na zniesienie dematerializacji akcji spółki P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Raport nr:40/2013
Data:2013/11/27
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy:Servando Sierra Martí, Prezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Marek Sobiecki, Pierwszy Wiceprezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Treść:Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) informuje, że powziął informację o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 listopada 2013 r. dotyczącej zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 10 grudnia 2013 r.
Zgodnie z powyższą decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Spółka zaprzestanie podlegać obowiązkom informacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w dniu 10 grudnia 2013 r.
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO