Tytuł
Uchwała Zarządu w sprawie ustania uczestnictwa P.R.I. „POL-AQUA” S.A. w KDPW
Raport nr:42/2013
Data:2013/12/12
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy:Servando Sierra Martí, Prezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Marek Sobiecki, Pierwszy Wiceprezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Treść:Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki kopia Uchwały nr 961/2013 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”) z dnia 12 grudnia 2013 r. zawierającą decyzję o tym, że ustaje uczestnictwo Spółki w depozycie papierów wartościowych w typie EMITENT oraz zamyka się konta ewidencyjne prowadzone w depozycie papierów wartościowych dla Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna.
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO