Dział Robót Mostowych

Tytuł

Specjalizujemy się w:

  • w realizacji projektów mostowych średniej i dużej wielkości
  • budowie obiektów mostowych: estakad, wiaduktów, tuneli

Podejmujemy nowe wyzwania

Budowanie mostów jest dla naszego przedsiębiorstwa nowym doświadczeniem, ale i w tym zakresie mamy już osiągnięcia. Choć Dział Budownictwa Mostowego przeorganizowano dopiero w 2009 r., to jednak przygotowywaliśmy się do realizowania takich inwestycji już od 2004 r., wydzielając w ramach firmy służby specjalistyczne. W 2007 roku powołano Pion Budownictwa Drogowo - Mostowego, który w 2009 został przeorganizowany. Systematycznie budowaliśmy struktury, kompletowaliśmy kadrę i pracowników, gromadziliśmy sprzęt i zbieraliśmy doświadczenia. W efekcie, pomimo niedługiego okresu istnienia Pionu, możemy się poszczycić m.in. budową centrum handlowego AUCHAN w Szczecinie. POLAQUA była jego generalnym wykonawcą, a nasz Pion odpowiedzialny był za system dróg i infrastruktury i przebudowę odcinka drogi krajowej nr 31 wraz z dobudowaniem ponad kilometrowego dwujezdniowego fragmentu tej drogi. Niewątpliwym osiągnięciem i niezwykle ciekawą inżynierską robotą było wybudowanie w ramach tej inwestycji żelbetowej estakady o długości ponad 380 m wraz z rondem o średnicy 24 m, zlokalizowanym na wysokości 6 m.

Sukcesy robót mostowych

W 2009 r. POLAQUA jako lider konsorcjum rozpoczęła budowę etapu Trasy Mostu Północnego w Warszawie: od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską. Wartość tej inwestycji szacowana jest na prawie 977 mln złotych. To duże przedsięwzięcie, któremu zadedykowaliśmy oddzielną podstronę, opisującą postępy prac i wydarzenia.

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO