Tytuł

Aktualności

2009-03-04

Wybór oferty Konsorcjum z udziałem P.R.I. „POL-AQUA” S.A. na budowę trasy Mostu Północnego w Warszawie

W dniu 4 marca 2009 r. Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie poinformował o wyborze oferty Konsorcjum w składzie: P.R.I. „POL-AQUA” S.A. (lider Konsorcjum), SANDO Budownictwo Polska Sp. z o.o., CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ - SANDO S.A. i KROMISS-BIS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na „Budowę Trasy Mostu Północnego: Zadanie 1, Etap I od węzła z ulicą Pułkową do węzła z ulicą Modlińską”.
2009-02-25

Vectra S.A. złożyła najkorzystniejszą ofertę na budowę Hali Sportowo–Widowiskowej w Płocku

Vecta S.A. (spółka z grupy Kapitałowej POL-AQUA) złożyła najkorzystniejszą ofertę na realizację inwestycji „Budowa Hali Sportowo–Widowiskowej”, która będzie zlokalizowana przy placu Celebry w Płocku.
2009-01-29

Piotr Chełkowski objął z dniem 1 lutego 2009 r. funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA”

Objęcie stanowiska Prezesa Zarządu przez Pana Piotra Chełkowskiego związane jest z złożeniem przez Pana Marka Stefańskiego w dniu 29 stycznia 2009 r. pism do Rady Nadzorczej Spółki, w których poinformował o...
2008-11-24

POL-AQUA podpisała umowę z Uniwersytetem Opolskim w sprawie wykonania przebudowy budynków na potrzeby Wydziału Prawa i Administracji

W ramach umowy zostanie przebudowywana część jednego z budynków Uniwersytetu Opolskiego, w którym obecnie mieści się Dom Studenta. Powstaną sale wykładowe, dydaktyczne i seminaryjne oraz biblioteka wydziałowa. Studenci prawa będą także mieli możliwość przeprowadzania symulacji rozpraw w specjalnie do tego przygotowanej sali. Realizacja inwestycji umożliwi zlokalizowanie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego na terenie tzw. campusu.
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO