Pion Infrastruktury Komunikacyjnej

Tytuł

Wydzielenie samodzielnego Pionu Infrastruktury Komunikacyjnej pozwoliło naszej firmie na udział w licznych przetargach ogłaszanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych, organy samorządowe oraz projekty komercyjne realizowane przez indywidualnych inwestorów.

Specjalizujemy się w realizacji:

 • projektów drogowo-mostowych średniej i dużej wielkości, tzn. dróg krajowych i miejskich, w tym tuneli komunikacyjnych, przejść podziemnych i nadziemnych dla pieszych
 • projektów z zakresu układów komunikacyjnych w miastach (budowa rond i skrzyżowań bezkolizyjnych)
 • nowych jezdni w ramach kompleksowych modernizacji i budów sieci kanalizacyjnych
 • obiektów mostowych: estakad, wiaduktów, tuneli
 • układów komunikacyjnych wewnętrznych lokalizowanych w centrach handlowych, zakładach przemysłowych itp.
 • przepustów i przejazdów drogowych, (parkingów, chodników, poboczy)
 • robót rozbiórkowych (wyburzeniach, frezowaniu nawierzchni bitumicznych)

a także w:

 • wymianie gruntów pod obiekty mostowe i drogowe
 • budowie nasypów drogowych
 • recyklingu materiałów z rozbiórki
 • stabilizacji gruntu

Najważniejsze kontrakty:

 • budowa Mostu Północnego w Warszawie
 • infrastruktura podziemna dla „Miasteczka Wilanów”
 • budowa wielopoziomowego węzła komunikacyjnego w Szczecinie wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą
 • budowa ostatniego odcinka Trasy Siekierkowskiej w Warszawie; z obiektami mostowymi, tunelami i pełną miejską infrastrukturą podziemną
 • budowa wielopoziomowego węzła Marsa w Warszawie
 • modernizacja i budowa odcinka ul. Wilanowskiej w Warszawie
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO