Tytuł

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P.R.I. "POL-AQUA" S.A. (31 sierpnia 2007 r.)

W dniu 31 sierpnia 2007 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. Podczas obrad została podjęta uchwała, w której postanowiono odwołać Pana Grzegorza Szyszkowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

NWZ zostało przeprowadzone wg poniższego porządku obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POL-AQUA” S.A. za 2006 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Rb 32/2007: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.R.I. "POL-AQUA" S.A. (152 kB)

Wybrane Informacje:

Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% głosów na NWZA (43 kB)

Zapowiedź Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Rb 18/2007: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.I. "POL-AQUA" S.A. (58 kB)
Rb 24/2007: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych (197 kB)

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO