Tytuł

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POLAQUA” Spółka Akcyjna (12 kwietnia 2012)

W dniu 12 kwietnia 2012 r. (czwartek) odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w Biurze Spółki w Warszawie przy ul. Adama Branickiego 15 o godzinie 16:00 (sala konferencyjna).

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zapowiedź Walnego Zgromadzenia: 

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (51 kB)

Projekty uchwał wraz z załącznikami (31 kB)

Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania (62 kB)

Kandydat do Rady Nadzorczej: 

Notka - Gustavo Tunell Ayuso (29 kB)

Powołanie Człnka Rady Nadzorczej:

Raport bieżący nr 11/2012 

Podjęte uchwały:  

Raport bieżący nr 12/2012

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia NWZ:

Rodzaj akcji: akcje zwykłe na okaziciela
Ogólna liczba akcji: 27 500 100 akcji
Ogólna liczba głosów: 27 500 100 głosów

 

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO