Tytuł

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POLAQUA” Spółka Akcyjna (2 sierpnia 2012)

W dniu 2 sierpnia 2012 r. (czwartek) odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w Biurze Spółki w Warszawie przy ul. Adama Branickiego 15 o godzinie 10:00 (sala konferencyjna).

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zapowiedź Walnego Zgromadzenia:  

Raport bieżący nr 22/2012 z dnia 6 lipca 2012 r. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.I. „POL-AQUA" S.A.

Uchwały podjęte

Raport bieżący nr 25/2012 Powołanie Członków Rady Nadzorczej P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Raport bieżący nr 26/2012 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.I. „POL-AQUA” S.A. z dnia 2 sierpnia 2012 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia NWZ:

Rodzaj akcji: akcje zwykłe na okaziciela
Ogólna liczba akcji: 27 500 100 akcji
Ogólna liczba głosów: 27 500 100 głosów

 

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO