Tytuł

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P.R.I. "POL-AQUA" S.A. (29 sierpnia 2008 r.)

W dniu 29 sierpnia 2008 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. Podczas obrad została podjęta uchwała, w której postanowiono powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki kandydata zgłoszonego przez Pioneer Pekao Investment Management S.A. Pana Marcina Pawła Wierzbickiego oraz Pana Gen. Sławomira Petelickiego zgłoszonego przez Prezesa Zarządu P.R.I. "POL-AQUA" S.A.

NWZA zostało przeprowadzone wg poniższego porządku obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "POL-AQUA" S.A. za 2007 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "POL-AQUA" S.A. za 2007 r.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Rb 48/2008: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.R.I. "POL-AQUA" S.A. (52 kB)
Załącznik do raportu bieżącego 48/2008-uchwały podjęte na NWZ (47 kB)

Wybrane Informacje:

Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% głosów na NWZA (48 kB)
Życiorys Pana Marcina Pawła Wierzbickiego (234 kB)
Życiorys Pana Gen. Sławomira Petelickiego (58 kB)

Zapowiedź Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Rb 39/2008: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.I. "POL-AQUA" S.A. (48 kB)
Rb 44/2008: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I "POL-AQUA" Spółka Akcyjna (68 kB)
Załącznik do raportu bieżącego 44/2008-projekty uchwał (45 kB)

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO