Tytuł

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P.R.I. "POL-AQUA" S.A. (5 grudnia 2008 r.)

W dniu 5 grudnia 2008 r. (piątek) odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. Zgromadzenie obyło się w siedzibie Spółki, w Piasecznie przy ul. Dworskiej 1, o godz. 12:00. Podczas obrad zatwierdzono zmiany w Statucie Spółki.

NWZA zostało przeprowadzone wg poniższego porządku obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych PRI "POL-AQUA" S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej(MSR/MSSF).
  8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Rb 71/2008: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.R.I. "POL-AQUA" S.A. (82 kB)
Załącznik do raportu bieżącego 71/2009- uchwały podjęte na NWZ (185 kB)

Wybrane Informacje:

Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% głosów na NWZA (48 kB)
Proponowane zmiany w Statucie Spółki P.R.I. "POL-AQUA" S.A (76 kB)
Zapowiedź Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Rb 70/2008: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. "POL-AQUA" Spółka Akcyjna (206 kB)
Załącznik do raportu bieżącego 70/2008-projekty uchwał na NWZA (45 kB)

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO