Tytuł

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P.R.I. "POL-AQUA" S.A. (13 marca 2009 r.)

W dniu 13 marca 2009 r. (piątek) odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. Zgromadzenie odbyło się w siedzibie Spółki, w Piasecznie przy ul. Dworskiej 1, o godz. 12:00. Podczas obrad zatwierdzono zmiany w Statucie Spółki.

NWZA zostało przeprowadzone wg poniższego porządku obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki
  7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki
  9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Rb 18/2009: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.R.I. "POL-AQUA" S.A. (133 kB)
Załącznik do raportu bieżącego nr 18/2009- uchwały podjęte na NWZ (49 kB)

Wybrane Informacje:

Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% głosów na NWZA (48 kB)
Proponowane zmiany w Statucie Spółki P.R.I. "POL-AQUA" S.A (144 kB)

Zapowiedź Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Rb 11/2009: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.I. "POL-AQUA" S.A., treść projektów uchwał (50 kB)
Załącznik do raportu bieżącego 11/2009-projekty uchwał (184 kB)

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO