Tytuł

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki P. R. I. „POL-AQUA” S.A. (25 czerwca 2009)

W dniu 25 czerwca 2009 r. (czwartek) odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. Zgromadzenie obyło się w siedzibie Spółki, w Piasecznie przy ul. Dworskiej 1, o godz. 12:00.

ZWZA zostało przeprowadzone wg poniższego porządku obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenie
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki za 2008 r.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie oceny sytuacji Spółki przygotowanej przez Radę Nadzorczą Spółki oraz rozpatrzenie wyników pisemnej oceny Rady Nadzorczej sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2008.
 10. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2008 r.
 11. Podjecie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "POL-AQUA" za 2008 r.
 13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Rb 37/2009: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.R.I. "POL-AQUA" S.A. (38 kB)
Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2009- uchwały podjęte na ZWZ (87 kB)


Wybrane Informacje:

Uchwały Rady Nadzorczej - Zwięzła ocena sytuacji Spółki (100 kB)
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki (152 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.R.I. "POL-AQUA" S.A. (40 kB)


Zapowiedź Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Rb 30/2009 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.I. "POL-AQUA" S.A. (38 kB)
Rb 31/2009: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna (70 kB)
Załącznik do raportu bieżącego nr 31/2009-projekty uchwał (34 kB)

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO