Tytuł

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki P.R.I. „POL-AQUA" S.A. (10.02.2010)

W dniu 10 lutego 2010 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. Zgromadzenie odbyło się o godzinie 9.00 w siedzibie Spółki w Piasecznie przy ul. Dworskiej 1.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
  9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący nr 12/2010 (81 kB)

Uchwały podjęte na NWZ 10.02.2010 (184 kB)


Zapowiedź Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Ogłoszenie o NWZ (217 kB)
Projekty uchwał (157 kB)
Projekt uchwały na NWZ zgłoszony przez Dragados S.A. (98 kB)
Drugi projekt uchwały na NWZ zgłoszony przez Dragados S.A (92 kB)

Obowiązujący Formularz – wzór pełnomocnictwa 8.02.2010 (218 kB)
Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji (18 kB)
Announcement_of The Management Board (171 kB)
Form of Power of Attorney (167 kB)
Resolutions of The Extraordinary General Meeting (142 kB)

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO