Tytuł

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POLAQUA” Spółka Akcyjna (15 grudnia 2010)

W dniu 15 grudnia 2010 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie. Walne Zgromadzenie odbyło się w siedzibie Spółki w Piasecznie przy ul. Dworskiej 1 o godzinie 10:00.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

Raport bieżący 51/2010 (83 kB)

Uchwały podjęte na NWZ (172 kB)

Tekst Jednolity Statutu POL-AQUA (142 kB)

Alfonso COSTA CUADRENCH (85 kB)

José PUENTE GARCÍA (82 kB)

Zapowiedź  Walnego Zgromadzenia:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ (182 kB)

Projekty uchwał (152 kB)

Formularz - wzór pełnomocnictwa (199 kB)

Alfonso COSTA CUADRENCH (84 kB)

Jose PUENTE GARCIA (76 kB)

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO