CSR

W POLAQUA stawiamy na najwyższe standardy, co znajduje odzwierciedlenie w każdym aspekcie naszej biznesowej aktywności: od doskonale wyposażonej bazy sprzętu, przez profesjonalną kadrę, po zrozumienie społecznej odpowiedzialności firmy. Prowadzimy działalność w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, skupiając się nie tylko na wynikach finansowych, ale również na świadomym i uważnym podejściu do środowiska naturalnego i otoczenia.

Wyznaczamy sobie cele, które daleko wykraczają poza zobowiązania prawne. Inwestujemy w nowoczesne technologie i maszyny, by usprawnić proces realizacji, minimalizować jego możliwy negatywny wpływ na środowisko, zapobiegać zanieczyszczeniom, nadzwyczajnym zagrożeniom, awariom czy katastrofom, oraz racjonalnie wykorzystywać zasoby naturalne. Podnosimy kwalifikacje naszej kadry oraz wspieramy prośrodowiskowe postawy i inicjatywy. Nasz Kodeks postępowania jasno wyznacza etyczne kryteria, jakimi powinna kierować się kadra zarządzająca i pracownicy. Staramy się, aby nasze działania były transparentne, dlatego też prowadzimy stały nadzór nad reali­zowanymi inwestycjami i corocznie opracowujemy raporty i analizy z zakresu podejmowanych działań.

Z myślą o przyszłych pokoleniach i o jakości życia nas wszystkich, inwestujemy w prace badawczo-rozwojowe, ochronę środowiska, bezpieczeństwo i higienę pracy, podnosząc zarazem poziom usług i produktów oraz angażując się w akcje społeczne.