Bezpieczeństwo

W POLAQUA kwestie bezpieczeństwa traktowane są priorytetowo, a dbałość o nie stanowi jedno z naszych najważniejszych zobowiązań. Przyjęliśmy w tym obszarze wysokie standardy i – dzięki specjalistom w zakresie opracowania, monitorowania i ulepszania celów BHP - nieprzerwanie je udoskonalamy. Odpowiednie procedury, podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, kampanie informacyjne, prewencja oraz zaangażowanie w proces inwestycyjny właściwych podmiotów gwarantuje bezpieczeństwo na terenie naszych budów. Cyklicznie przeprowadzamy kontrole oraz wewnętrzne audyty, a wypracowane przez nas zasady obowiązują nie tylko pracowników, ale także współ­pracowników, podwykonawców i dostawców.

W 2019 roku dwie z naszych budów zostały wyróżnione w konkursie „Buduj Bezpiecznie”, organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Budowa drogi ekspresowej II jezdni obwodnicy Szczuczyna zajęła I miejsce, podczas gdy budowie szkoły podstawowej w rejonie ulic Podbórzańskiej i Kredowej w Szczecinie przypadło III miejsce. To wyróżnienie wiele dla nas znaczy, gdyż otrzymują je wykonawcy promujący najwyższe standardy na placach budowy i prowadzący prace w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.