Grupa Polaqua

POLAQUA dba o stały rozwój i poszerzanie kompetencji. Utworzenie grupy kapitałowej, w skład której wchodzą spółki wykonujące specjalistyczne prace w szeroko pojętym sektorze budowlanym, było kolejnym etapem w procesie budowania marki i dywersyfikacji profilu działalności. Taka struktura wzmocniła pozycję firmy na rynku oraz pozwoliła skupić pod jednym szyldem wyspecjalizowanych fachowców.

W skład grupy kapitałowej POLAQUA wchodzą spółki:

  • Mostostal Pomorze S.A. – spółka wykonująca wielkogabarytowe konstrukcje stalowe i aluminiowe głównie dla przemysłu offshore, ale również dla przemysłu stoczniowego, petrochemiczno-rafineryjnego, budowlanego i infrastrukturalnego.
  • TECO Sp. z o.o. – spółka specjalizująca się w diagnostyce i bezwykopowych naprawach rurociągów grawitacyjnych i ciśnieniowych sanitarnych, deszczowych, ogólnospławnych, przemysłowych i wodociągów.
  • PA Wyroby Betonowe Sp. z o.o. – spółka specjalizująca się w produkcji betonu towarowego, płyt stropowych filigranowych, elementów klatek schodowych, ścian prefabrykowanych, przepustów skrzynkowych, żelbetowych pali prefabrykowanych, słupów i belek prefabrykowanych oraz wyrobów zbrojarskich.