Inżynieria Środowiska

Od początku istnienia POLAQUA udoskonala sieć wodno-kanalizacyjną w Polsce. To trzon realizacyjny spółki, który stawia zarówno na tradycyjne i sprawdzone technologie, jak i na najnowsze osiągnięcia inżynieryjne. W tym obszarze jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych i uznanych firm w Polsce.

W naszym portfolio znajdują się:

  • oczyszczalnie i przepompownie ścieków
  • stacje uzdatniania wody
  • magistrale wodociągowe
  • sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • sieci ciepłownicze
  • sieci elektroenergetyczne
  • sieci telekomunikacyjne
  • mikrotunele i przewierty sterowane

Nie odrzucamy sprawdzonych metod pracy, ale wciąż poszukujemy nowych rozwiązań i wdrażamy je, stosując coraz efektywniejsze technologie bezpieczne dla środowiska naturalnego. Posługujemy się nowoczesnym sprzętem specjalistycznym, dzięki czemu sukcesywne poszerzamy zakres wykonywanych robót – wysoki stopień zmechanizowania gwarantuje dużą wydajność i najwyższą jakość usług. To przewaga konkurencyjna, która pozwala nam zaoszczędzić czas, zmniejszyć koszty oraz znacznie podnieść jakość prowadzonych prac. Z powodzeniem stosujemy metody bezwykopowe, szczególnie popularne w obszarach miejskich. Dysponujemy kompetentną kadrą, która zdobywała doświadczenie podczas realizacji skomplikowanych robót.

Wybrane projekty

Stopień wodny we Włocławku

Przebudowa i remont obiektów Stopnia Wodnego we Włocławku w województwie kujawsko-pomorskim: zapory czołowej, systemu kontrolno-pomiarowego (ASTKZ), jazu, śluzy z awanportami oraz przepławki dla ryb.

... Wiecej »

Bulwary Odry we Wrocławiu

Modernizacja bulwarów Odry Śródmiejskiej we Wrocawiu.

... Wiecej »

Oczyszczalnia ścieków w Gliwicach

Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach - II etap - Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków.

... Wiecej »

Oczyszczalnia ścieków w Maszewie

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie - etap II.

... Wiecej »