INNE DUŻE PROJEKTY

Obwodnica Ostrowi Mazowieckiej


Nazwa kontraktu: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica woj. odcinek II: obwodnica Ostrowi Mazowieckiej – granica woj. podlaskiego od km 553+145,50 do km 562+542,07 o długości ok. 9,4 km.

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

Lata realizacji: 2016-2018

Opis projektu

W ramach tego kontraktu POLAQUA rozbudowała drogę krajową nr 8 do parametrów drogi ekspresowej w sposób umożliwiający w późniejszym terminie dobudowę trzeciego pasa ruchu „do wewnątrz”, wykorzystując szeroki pas dzielący. Droga ma nawierzchnię bitumiczną.

Inwestycja objęła również budowę około 19 kilometrów dróg lokalnych, 2 wiadukty w ciągu drogi ekspresowej w tym jeden o konstrukcji stalowej łukowej z jazdą dołem o rozpiętości przęsła 75 m, 2 wiadukty drogowe nad drogą ekspresową, kładkę dla pieszych, dwa przejścia dla zwierząt o szerokości 65 m i 82 m ponad drogą ekspresową oraz 7 przejść dla zwierząt małych pod koroną drogi ekspresowej. Ponadto powstały również dwa węzły drogowe tj. Podborze i Prosienica.