INNE DUŻE PROJEKTY

Droga ekspresowa S8 odcinek 3


Nazwa kontraktu:  Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Syców - Kępno - Sieradz - A1 (Łódź) odcinek 3: Wieruszów - Walichnowy, długość - 13,1 km. 

Inwestor:  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi

Lata realizacji:  2012-2014

Opis projektu: 

W ramach przedmiotowej inwestycji POLAQUA wybudowała ponad trzynastokilometrowy odcinek drogi ekspresowej S8 o nawierzchni betonowej. Ponadto wykonaliśmy 7 wiaduktów drogowych nad drogą ekspresową, 1 wiadukt w ciągu drogi ekspresowej i 2 przejścia dla zwierząt dużych na drogą ekspresową. Na opisywanym odcinku powstała także jedna para MOP-ów typu I: Dziadoki.  Realizacja przedsięwzięcia polegała ponadto na wykonaniu kanalizacji deszczowych wraz z urządzeniami podczyszczającymi oraz sieci wodociągowych, wykonaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia, realizacji urządzeń ochrony środowiska w tym urządzeń oczyszczających ścieki drogowe, ekranów akustycznych, zbiorników retencyjnych i  przejść dla zwierząt. Została również wykonana przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej w tym: cieków naturalnych oraz urządzeń wodnych, linii elektroenergetycznych, linii teletechnicznych i sieci wodociągowych.

Parametry techniczne drogi ekspresowej S8:

  • klasa drogi – S
  • prędkość projektowa - 100 km/h
  • liczba pasów ruchu - 2 x 2 pasy ruchu (docelowo 2 x 3)
  • szerokość pasów ruchu - 3,50 m
  • szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m
  • szerokość poboczy gruntowych - 1,80 – 2,20 m
  • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

Inwestycja została zrealizowana przez konsorcjum firm POLAQUA Sp. z o.o. i DRAGADOS S.A. Oddział w Polsce.