INNE DUŻE PROJEKTY

Droga ekspresowa S8 odcinek 5


Nazwa kontraktu:  Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Wrocław (A1) odcinek 5 (węzeł Sieradz Południe bez węzła – węzeł Łask bez węzła) od km 140+552,05 do km 174+200,00.

Inwestor:  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi

Lata realizacji:  2012-2014

Opis projektu

W ramach przedmiotowej inwestycji POLAQUA wybudowała ponad trzydziestotrzykilometrowy odcinek drogi ekspresowej S8 o nawierzchni betonowej, a także trzy węzły drogowe: „Sieradz Wschód”, „Zduńska Wola Zachód” i „Zduńska Wola Wschód”. Ponadto wykonaliśmy wiele obiektów inżynieryjnych tj. 28 wiaduktów, most, estakadę, kładkę dla pieszych, 1 duże i 2 średnie przejścia dla zwierząt oraz kilkadziesiąt przepustów. Na opisywanym odcinku powstały także dwie pary MOP-ów: Paprotnia Pólnoc i Paprotnia Południe oraz Sięganów Północ i Sięganów Południe. Realizacja przedsięwzięcia polegała ponadto na wykonaniu kanalizacji deszczowych wraz z urządzeniami podczyszczającymi oraz sieci wodociągowych, wykonaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia, realizacji urządzeń ochrony środowiska w tym urządzeń oczyszczających ścieki drogowe, ekranów akustycznych, zbiorników retencyjnych i  przejść dla zwierząt. Została również wykonana przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej w tym: cieków naturalnych oraz urządzeń wodnych, linii elektroenergetycznych, linii teletechnicznych i sieci wodociągowych.

Parametry techniczne drogi ekspresowej S8:

  • klasa drogi – S
  • prędkość projektowa - 100 km/h
  • liczba pasów ruchu - 2 x 2 pasy ruchu (docelowo 2 x 3)
  • szerokość pasów ruchu - 3,50 m
  • szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m
  • szerokość poboczy gruntowych - 1,80 – 2,20 m
  • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

Inwestycja została zrealizowana przez konsorcjum firm POLAQUA Sp. z o.o. i DRAGADOS S.A. Oddział w Polsce.