INNE DUŻE PROJEKTY

Droga ekspresowa S8 odcinek 6 i 7


Nazwa kontraktu:  Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Łódź (A1), odcinek 6 (węzeł Łask - węzeł Róża) od km 174+200 do km 183+350, odcinek 7 (węzeł Dobroń – węzeł Róża) od km 76+ 479,94 do km 79+800,00.

Inwestor:  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi

Lata realizacji:  2011-2014

Opis projektu

W ramach przedmiotowej inwestycji POLAQUA wybudowała prawie trzynastokilometrowy odcinek drogi ekspresowej S8 wraz z łącznikiem węzła „Róża" i węzeł „Łask”, a także 17 obiektów mostowych w tym przejścia dla zwierząt oraz wiadukty. Realizacja przedsięwzięcia polegała ponadto na wykonaniu kanalizacji deszczowych wraz z urządzeniami podczyszczającymi oraz sieci wodociągowych, wykonaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia, realizacji urządzeń ochrony środowiska w tym urządzeń oczyszczających ścieki drogowe, ekranów akustycznych, zbiorników retencyjnych i  przejść dla zwierząt. Została również wykonana przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej w tym: cieków naturalnych oraz urządzeń wodnych, linii elektroenergetycznych, linii teletechnicznych i sieci wodociągowych.

Parametry techniczne drogi ekspresowej S8:

  • klasa drogi – S
  • prędkość projektowa - 100 km/h
  • liczba pasów ruchu - 2 x 2 pasy ruchu (docelowo 2 x 3)
  • szerokość pasów ruchu - 3,50 m
  • szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m
  • szerokość poboczy gruntowych - 1,80 – 2,20 m
  • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

Inwestycja została zrealizowana przez konsorcjum firm POLAQUA Sp. z o.o. i DRAGADOS S.A. Oddział w Polsce.