HomeDoświadczenieInżynieria środowiska

Od początku istnienia POLAQUA udoskonala sieć wodno-kanalizacyjną w Polsce. To trzon realizacyjny spółki, który stawia zarówno na tradycyjne i sprawdzone technologie, jak i na najnowsze osiągnięcia inżynieryjne. W tym obszarze jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych i uznanych firm w Polsce.

W naszym portfolio znajdują się:

  1. Oczyszczalnie i przepompownie ścieków
  2. Stacje uzdatniania wody
  3. Magistrale wodociągowe
  4. Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  5. Sieci ciepłownicze
  6. Sieci elektroenergetyczne
  7. Sieci telekomunikacyjne
  8. Mikrotunele i przewierty sterowane

Nie odrzucamy sprawdzonych metod pracy, ale wciąż poszukujemy nowych rozwiązań i wdrażamy je, stosując coraz efektywniejsze technologie bezpieczne dla środowiska naturalnego. Posługujemy się nowoczesnym sprzętem specjalistycznym, dzięki czemu sukcesywne poszerzamy zakres wykonywanych robót – wysoki stopień zmechanizowania gwarantuje dużą wydajność i najwyższą jakość usług. To przewaga konkurencyjna, która pozwala nam zaoszczędzić czas, zmniejszyć koszty oraz znacznie podnieść jakość prowadzonych prac. Z powodzeniem stosujemy metody bezwykopowe, szczególnie popularne w obszarach miejskich. Dysponujemy kompetentną kadrą, która zdobywała doświadczenie podczas realizacji skomplikowanych robót.

Zobacz nasze realizacje

Wybrane projekty

Stopień wodny we Włocławku
Stopień wodny we Włocławku
Przebudowa i remont obiektów Stopnia Wodnego we Włocławku w województwie kujawsko-pomorskim: zapory czołowej, systemu kontrolno-pomiarowego (ASTKZ), jazu, śluzy z awanportami oraz przepławki dla ryb.
Bulwary Odry we Wrocławiu
Bulwary Odry we Wrocławiu
Modernizacja bulwarów Odry Śródmiejskiej we Wrocawiu.
Oczyszczalnia ścieków w Unieściu
Oczyszczalnia ścieków w Unieściu
Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno - etap I - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu.
Oczyszczalnia ścieków w Maszewie
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie - etap II.